Врати - секюрити


Why door-to Hyorman Security?
Model KSi

ВРАТИТЕ- СЕКЮРИТИ НА ХЬОРМАН - ИЗПИТАНО КАЧЕСТВО И СИГУРНОСТ!


От десетилетия Хьорман произвежда елегантни, отговарящи на всеки вкус врати за различни помещения изискващи защита, както вътрешни така и външни. Защитните врати са съобразени с препоръките на експерти по сигурността, застрахователни компании и полицията. Това е сигурност, която защитава ефективно- Вас и всички Ваши ценности.

Защитните врати на Хьорман покриват всички изисквания на европейските стандарти DIN V ENV 1627 и са специално тествани и сертифицирани от TUV, съгласно директивите TTZ- „ защита от взлом”, клас устойчивост WK2.

ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ ЗА ЦЯЛАТА КЪЩА!

 


Prices, catalogs, technical description...