Секционни промишлени врати


Защо секционна врата?
Модели- стоманени врати SPU 40; DPU 40
Модели- стоманено- алуминиеви врати APU 40; TAP 40
Модели- алуминиеви врати ALR 40; ALS 40; TAR 40
Вградени и допълнителни пешеходни врати
Автоматизация

ОБШИРНА ПРОГРАМА ОТ МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ!ЗАДВИЖВАНЕ WA 400!


- Повече сигурност и висока скорост на движение до 0.3 м/ сек.
- Три разновидности: Двигател за монтаж с фланци, с верига за ръчно задействане при авария; Двигател с кутия за веригата и верига за ръчно задействане при авария; Двигател за монтаж в средата с механизъм за безопасно освобождаване - Масивна метална предавателна кутия.
- Механизъм за освобождаване за поддръжка.
- Защита срещу насилствено отваряне на врати с височина до 5000 мм.
- Възможност за FU изпълнение.
- Защита IP 65 / защитено от водни пръски/.
- Обезопасяване с еластично въже.
- Възможност за комбиниране с различни пултове за управление- тип А/В 435; А/В 440; А/В 445; А/В 460; В 460 FU.
- Възможност за управление чрез ръчен радиопредавател, бутонен манипулатор, манипулатор с ключ, кодиращ манипулатор
- Допълнение за управлението- свързване на сигнални светлини / жълта или зелена/ червена/ за регулиране на преминаването

ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ГАРАНТИРАТ БЕЗОПАСНОСТ!


Цени, каталози, технически описания...