Бариери


Бариери
Паркинг системиПАРКИНГ СИСТЕМИ!


- Паркинг системата “FAAC ParkLite” напълно завършен продукт с възможност за разширения и подобрения на софтуера и хардуера. Целта на системата е да контролира и таксува клиенти и абонати на затворени зони за паркиране на едно или повече нива (или вътрешни затворени зони) и да отчита сумата за платен престой или срок на валидност.
- Системата е съставена от потребителски терминали с вграден микропроцесор, собствен софтуер и съхранение на локални данни. Всички те имат сериен порт RS485, с който да бъдат свързани, посредством мрежа с FAAC протокол, към устройство за събиране на данни и мониторинг.

Основни предимства на системата:

- Системата гарантира невъзможността за присвояване на суми или неправомерно тарифиране и таксуване на неоторизирани лица. Системата регистрира, архивира и алармира всички събития на неправомерно използване. Системата позволява обновяване и надграждане на програмното обезпечение без загуба на данни и архиви. Системата позволява увеличаването на паркоместата, броя на входовете, изходите и касите за плащане. Консумативите са с много ниска себестойност. Системата позволява работа с магнитните карти използвани като карти за достъп към хотелски стаи, зони с ограничен достъп и др.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛНОСТ!


Цени, каталози, технически описания...