Плъзгащи врати


Пожарозащитни плъзгащи врати


ПОЖАРОЗАЩИТНИТЕ ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ НА HORMANN ОБЕЗПЕЧАВАТ НАДЕЖДНА ЗАЩИТА НА ОБЕКТА!

- Пожарозащитните врати на Хьорман са изпитани по DIN 4102 за пожароустойчивост и са приведении в съответствие със стандарта на димозащита DIN 18095. Те са утвърдени от органите за строителен надзор.
- Доставят се еднокрили и двукрили плъзгащи се пожароустойчиви врати. Тези врати са добър избор за преградни между производствени цехове, между халета и складове и др.
- Възможност за вграждане на пешеходна врата
- Електромеханично задвижване – помощ при отварянето
- Пожароизвестяваща система в комбинация с вратата
- Анти – паник брави и заключване


Пожароустойчива врата Т 30 HG 21 - Плъзгаща се еднокрила противопожарна стоманена врата. За бранд – мауерни стени. Изготвена от отделни панели, сглобявани на място.
- Устойчиво платно с дебелина 72 мм, двустранно с поцинкована стоманена ламарина 1 мм, с изолация от минерална вата подсилена с гипсокартонени плоскости
- Начин на отваряне: на плъзгаща се шина, посредством лагерни ролки
- Задвижване: посредством противотежести, разположени в затварящия профил
- Обемно тегло 40 кг./m²
- Димозащита – висока степен при уплътнение от 4- те страни


Пожароустойчива врата Т 90 HG 18- стоманена еднокрила плъзгаща се врата с индивидуални панели и гладко хидравлично спиране
- Устойчиво платно с дебелина 72 мм, двустранно с поцинкована стоманена ламарина 1 мм, с изолация за възпрепятстване на огъня. Затваряне чрез противотежест.
- Завършената каса е покрита със стоманен капак
- Без заключване
- Обемно тегло 50 кг./m²
- Димозащита – висока степен при уплътнение от 4- те страниВРАТИТЕ ОБЕЗПЕЧАВАТ ПЪЛНА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА - ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ И ДИМОЗАЩИТА!


Цени, каталози, технически описания...